KOD | Berlin ◦ Köln

Wybory koordynatorów KODu w Niemczech

Drogie KODerki i KODerzy w Niemczech!

Postanowiliśmy zorganizować wreszcie wybory na koordynatora/koordynatorów KODu w Niemczech – gdyż jako jedno z największych skupisk aktywistów KODu zagranicą nadal nie mamy demokratycznie wybranych przedstawicieli. Naszym dotychczasowym koordynatorem jest Arkadiusz Lewandowski (Emden).

Struktury „polonijne“ KODu są w odniesieniu do polskiego stowarzyszenia KOD nieformalne i niezależne, jednak przez KOD w Polsce akceptowane. Tym bardziej zależy nam na wybraniu osób z naszego grona, które będą miały za sobą demokratyczny mandat poparcia.

Poniżej info o funkcji koordynatora (czyli o co w ogóle głosujemy), oraz o regulaminie wyborów.

1. Opis funkcji koordynatora:

Niestety, nadal posiadamy żadnej „oficjalnego“ opisu funkcji koordynatora KODu w danym kraju zagranicą, stąd zebraliśmy tutaj kilka opinii osób z grona aktywnych KODerów w Niemczech:

“Na szybko, od początku nikt nie mówił o tym co taki koordynator ma robić. Na zdrowy rozum rozumiałam to jako komunikowanie się między KOD DE a ZG – w obecnej chwili nie jest to potrzebne. Podobnie jak nie jest wg mnie potrzebna osoba do koordynowania (nie decydowania) działan KOD DE bo cały czas nam to dobrze wychodzi. Samoistnie. Stąd moje pytanie o rolę koo. Ok, dla mnie to tak wygląda. Oczywiście jest jeszcze kwestia przyjmowania członków i sprawy organizacyjne – tym jednak Arek się zajmuje i wie więcej. I to jest pewnie ta główna działalność.”

“Szczerze mowiac, widziałam rolę koo jako osoby koordynującej akcje w PL / DE, jesli potrzeba. Ale w sumie działa to samo z siebie. “

Propozycja odnośnie zadań koordynatora: dostęp i obsługa konta mailowego germany@kod.ngo oraz konta kod_berlin@posteo.de

(KODerka)

„Funkcja koordynatora i zastepcy to 1. reprezentowanie i pośredniczenie w kontaktach z Krajem oraz innymi KODami zagranicznymi. Jakoś to idzie przez grupę Współpraca z Zagranicą (WZZ), gdzie są nie tylko kooordynatorzy sami ale troche aktywnych KODerów z poszczególych krajów. 2. widziałabym w koordynatorze osobę aktywizującą KODerów, przypominającą o różnych sprawach (a nawet datach), pilnującą dłuższych projektów. Nie w formie nadzorczej (w żadnym razie!!!) ale właśnie koordynującej. Nie jest nas dużo więc nie ma potrzeby, żeby ta osoba spełniała funkcję kontaktującą KODerów z róznych miejsc (bo mają podobny pomysł, bo mogą współpracować, bo … coś), ale kto wie?) 3. W jakimś sensie reprezentant nas, choć dobrze aby w miarę możliwości reprezentacja (gdy to będzie potrzebne) była wsparta też innymi osobami (nazwiskami, podpisami itp).
Na pewno koordynator nie zastąpi pracy KODerów od miesięcy aktywnie działajacych – to nawet nie jest możliwe. Nie ma wyręczać nikogo – to też nie możliwe. To ma być osoba pomagająca!“

(Monika Saczyńska)

Ja funkcję koordynatora wyobrażam sobie następująco (świadomy, że to ideał…):

1.) Koordynatorzy powinni być osobami nie „szefującymi“, a co najwyżej koordynującymi (jeśli zajdzie potrzeba) oraz osobą kontaktową, czyli „łącznikiem“ czy „ambasadorem“ KODu DE na zewnątrz jak i w stosunku do grup KODu w Polsce i innych krajach. Z rozumieniem i wypełnianiem funkcji nie odgórnie i centralnie, a oddolnie.
2.) Być osoba kontaktową między KOD DE (w tym grupy lokalne) a KOD PL (zarząd główny, pełnomocnik ds. Polonii). Informowanie o naszych niemieckich wydarzeniach i projektach, pytania o pomoc/akceptację akcji (n.p. listy otwarte, korzystanie z materiałów KOD PL).
3.) Zajmować się wymianą informacji w obie strony między KOD DE a innymi KODami zagranicą, w tym KOD INTernational (pomysły, wspólne akcje, porady, zaproszenia) – poprzez grupę KOD WZZ jak i bezpośrednio.
4.) Jak i obsługą skrzynki mailowej KODu DE (germany@kod.ngo)
5.) Regularnie i transparentnie informować grupy lokalne KOD w DE na temat ww. punktów 2., 3. i 4.
6.) W przypadku listów otwartych koordynator/koordynatorzy powinni podpisywać każdy taki list swoim nazwiskiem. Zarówno w przypadku, gdy warto podać tylko 1 nazwisko (koordynatora), np. gdy podpisują tylko koordynatorzy KODów polonijnych, ale i gdy są to listy grup lokalnych czy KODu DE gdzie podpisujemy w więcej osób. Oczywiście, tylko jeśli zgadzają się z treścią. Jeśli nie – podpisują inni.
7.) Podkreślanie i „obrona“ naszej autonomii jako grup KODerów w Niemczech – w stosunku do stowarzyszenia KOD w PL, ale i zrozumiałe i jasne oddzielenie KODu Niemcy od Mitte21 e.V.
8.) Organizacja wspólnych spotkań KODu DE, inicjowanie i koordynowanie dyskusji i prac nad wspólnymi projektami grup lokalnych (np. Poprzez grupę Dyskusja programowa KOD DE) – w tym we współpracy z innymi grupami czy stowarzyszeniami.
9.) Motywacja do działań „rozproszonych“ KODerów i sympatyków w całych Niemczech, może nawet to zakładania lokalnych inicjatyw KODu.
10.) Nacisk na „nie-facebookowość“, t.zn. że liczą się bardziej działania w realu, niż „aktywność online“ jak posty czy grupy facebookowe.
11.) Koordynatorzy nie powinni być we władzach partii politycznych, fundacji politycznych, kierowniczych stanowiskach państwowcyh, czy innych – tematycznie bliskich – KODowi stowarszyszeń (jak Mitte21, ale i inne grupy regionalne czy lokalne KODu w PL).

(Łukasz Szopa)

 

Wszystkich członków grupy, którzy spełniają warunki do udziału w głosowaniu serdecznie zapraszam. Jest to doskonała szansa na demokratyczny wybór koordynatorów w DE. Tak jak już wcześniej pisałem, dobrze aby to były 2 osoby / kobieta i mężczyzna /. Jeżeli wynik głosowania będzie inny należy go również przyjąć za decydujący i zarazem ostateczny. Pamiętajmy jednak o równouprawnieniu…“

(Arkadiusz Lewandowski)

 

2. Termin wyborów:

 • Niedziela, 11.06.2017, godzina 14:00 do 18:00 (w lokalu wyborczym, Cafe Chagall, Kollwitzstraße 2, 10405 Berlin).
 • Data stemple pocztowego dzień wcześniej, czyli 10.06.2017!

3. Uprawnieni do głosowania:

 • Osoby uważające się za aktywnych KODerów na stale zameldowane/mieszkające w Niemczech.
 • jest bez znaczenia, czy członkowie Stowarzyszenia KOD w PL albo Mitte21 e.V.,
 • W przypadku osób nie należących do grup lokalnych KODu (Berlin, Kolonia) prosimy o wysłanie na adres mailowy lub pocztowo zgłoszenia do wyborów (w załączniku kopia/scan Anmeldebestätigung) [pobierz Formularz zgłoszenia]. Termin wysłania zgłoszenia do wyborów listem: 04.06.2017. Mail: germany@kod.ngo

4. Metoda głosowania:

 • Komisja wyborcza: Małgorzata Burek i Łukasz Szopa (tym samym osoby wykluczone z kandydowania)
 • Lokal wyborczy w Berlinie: w formie spotkania. Tam ktokolwiek z uprawnionych głosowania może na żywo oddać głosy. Adres: Cafe Chagall, Kollwitzstraße 2, 10405 Berlin
 • Minimum 14 dni przed wyborami, czyli 28.05.2017, dajemy info na grupy Facebook oraz mailem (nie każdy korzysta z FB), że można listownie (nie mailem) oddać głos (kartka wyborcza z kandydatami będzie do wydruku, zgłoszenie o kartę patrz wyżej).Dla anonimowości ale i by były to głosy autentyczne: koperta główna z nadawcą, w niej oddzielna, niepodpisana koperta z kartą do głosowania. Wysyłane na adres KODu w Berlinie. Liczy się data stempla pocztowego (10.06.2017). Adres pocztowy: KOD Berlin c/o Łukasz Szopa, Isingstrasse 9, 12423 Berlin.
 • Głosowanie i wyniki: Spośród zgłoszonych kandydatów można oddać głos na koordynatora (warty 2 pkty) oraz zastępcę (1 pkt). Po podliczeniu głosów koordynatorem zostaje osoba, która usyskała największą ilość punktów, zastępcą osoba z drugą najwyższą ilością punktów.

5. Kandydaci i ich wizja/program/pomysły:

 • Czekamy na zgłoszenia… (jak tylko będą, wstawimy tu na stronę!)
 • Data oddania zgłoszenia to 7 dni przed wyborami, czyli 04.06.2017 (gdyż musimy potem zaraz wydrukować karty wyborcze i wysłać wyborcom listownym)
 • Koordynatorzy wybrani są na kadencję 24 miesięcy.
 • W przypadku braku zgłoszeń wyborów nie przeprowadzamy, i obecny koordynator  – Arkadiusz Lewandowski – pozostaje na 12 miesięcy koordynatorem i uważamy go bezdyskusyjnie za wybranego.

Kandydaci:

 

Bożena Krzyżanowska

„Drogie KODerki, drodzy KODerzy w Niemczech,

po długim namyśle postanowiłam kandydować na funkcję koordynatora KOD DE. Jako główne zadanie tej funkcji widzę upowszechnianie i wymianę informacji stymulujących nasze działania w grupach. Wielu z Was zna mnie ze stron facebookowych, wielu również osobiście. Wiecie więc, że aktywnie uczestniczę w naszych wspólnych staraniach o Polskę proeuropejską i praworządną. Chciałabym być pomocna we wszelkich działaniach i aktywnościach KODerów i KODerek w DE.
Jednym z moich celów, jako koordynatora KOD w DE, byłoby doprowadzenie do zmian w statucie KOD odnośnie KODowskich grup polonijnych. Starałabym się o to, żeby te grupy zostały w sposób formalny uwzględnione w statucie.

Moje częste pobyty w Warszawie mogłyby być przydatne w kontaktach z Zarządem Głównym KOD czy z grupami lokalnymi, które wykonują mnóstwo dobrej roboty. Bywając w Warszawie, uczestniczę w wielu ich akcjach i projektach. Te projekty mogłyby być wspierane przez KODerów i KODerki w Niemczech (tak już było w przypadku KOD Kolonia), bądź tu, w Niemczech, powielane.

Bardzo interesuje mnie idea współpracy międzynarodowej z organizacjami społecznymi w krajach Europy, walczącymi z populizmem, ksenofobią i nacjonalizmem. KOD DE jako ruch obywatelski, wspólnie z takimi organizacjami w Niemczech, Polsce i innych krajach Europy, mógłby odegrać istotną rolę w budowaniu platformy „oburzonych” szowinizmem, nietolerancją i radykalizmem.

Warto byłoby też spróbować zaktywizować osoby, mieszkające w innych rejonach i miastach niemieckich, którym dobro Polski i Europy leży na sercu i chciałyby do nas dołączyć oraz wspierać nas w naszych działaniach.

Z wielką przyjemnością współpracowałabym z Moniką Saczyńską, jako równorzędną współkoordynatorką.

Kilka słów o mnie: w związku z pracą mojego męża, od 16 lat mieszkam w Niemczech, w Königswinter koło Bonn. W grupie KOD Kolonia aktywnie działam od początku jej istnienia, tj. od lutego 2016. W większości wydarzeń organizowanych przez grupę KOD Kolonia brałam udział, bądź byłam ich współorganizatorem.“

 

Monika Saczyńska

„Drodzy zaKODowani,
postanowiłam zgłosić swoją kandydaturę na koordynatora KOD Niemcy.
Pochodzę z Warszawy. Od trzech lat mieszkam w Berlinie z moim Partnerem. Cały czas kursuję między Polską a Niemcami, między dwoma stolicami, próbując zrozumieć jacy są i Niemcy i Polacy. Zajmie mi to jeszcze trochę czasu, pewnie do końca życia. W KOD jestem prawie od początku. Miałam honor być przy narodzinach grupy KOD Berlin. Uczestniczyłam w organizacji wielu wydarzeń przygotowywanych przez grupę berlińskich KODerów. Przeważnie latałam z nieodłącznym aparatem strzelając wszystkim foty. Od początku prowadzę archiwum grupy KOD Berlin, biorę udział w redakcji bloga niemieckiego KODu, prowadzę też w Niemczech akcję Dementi (akcja prowadzona w 9 regionach w kraju oraz w DE i UK).
Koordynatora KOD DE postrzegam jako osobę wspomagającą działania aktywnych KODerów. Taką skrzynkę kontaktową, pośrednika ale też „pamiętacza” o zadaniach, datach, projektach.
Widzę kilka zadań.
– Dalsze rozwijanie współpracy pomiędzy grupami zagranicznymi, także intensyfikację akcji wspólnych, wspierających działania w Kraju, jak też akcji informacyjnych o polskiej opozycji pozaparlamentarnej.
– Dotarcie i włączenie w działania KODerów rozproszonych po całych Niemczech. Mogą to być akcje w sieci lub poprzez sieć. Walka o demokrację toczy się także w sieci. I o tym nie wolno nam zapominać!
– Stworzenie „regionu” KOD zagranica wraz z demokratycznie wybranymi reprezentantami-delegatami w Stowarzyszeniu KOD. Teraz my KODerzy z zagranicy jesteśmy w pewnym sensie nieobecni. Możemy się jedynie dopisać do któregoś z regionów. To nie jest dobre rozwiązanie. Większość uniemożliwia to faktyczny udział w współdecydowaniu ale również zaciera specyfikę działania KODów zagranicznych.

Sporo pracy. Sporo zadań. Sporo wyzwań. Bardzo chętnie współdziałałabym na przykład z Bożeną Krzyżanowską jako współkoordynatorką. Współpraca to podstawa naszych akcji i naszych sukcesów.

A najważniejszy jest cel: wolność – równość – demokracja!“

Monika Saczyńska

Advertisements
%d Bloggern gefällt das: