KOD | Berlin ◦ Köln

Akcje | Wolne Media

Demonstracja w obronie wolności mediów publicznych
„Wolne Media” / „Freie Medien”
9 stycznia 2016 roku, 14.00-16.00
Berlin, w pobliżu byłej Ambasady RP, Unten der Linden 52

 

 

Tekst i zdjęcia Monika Saczyńska

 

Manifestacja Komitetu Obrony Demokracji w obronie wolności mediów publicznych zorganizowana w Berlinie 9 stycznia 2016 roku była jedną z wielu demonstracji odbywających się w tym dniu w Polsce i na świecie. Manifestanci zgormadzeni na Unter den Linden wyrażali sprzeciw wobec tzw. małej ustawy medialnej podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

Nowa ustawa o radiofonii i telewizji podporządkowuje media rządowi (jej efektem jest m.in. wybór nowych szefów telewizji i radia przez ministra skarbu). Ponadto usunięcie gwarancji niezależności publicznej telewizji i radia, jest „naruszeniem norm Rady Europy i danego przez polską konstytucję niezależnemu organowi (KRRiT) mandatu do stania na straży szeroko pojętego interesu publicznego w radiofonii i telewizji”.

W Berlinie podczas demonstracji na Unter den Linden zebrało się prawie 200 osób.

W czasie demonstracji odczytano list przesłąny przez Ronalda Jahna (Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen), dziennikarza i jednego z najbardziej znanych działaczy opozycyjnych w czasach NRD. Przemawiali tez zaproszeni goście: Bernd Lammel (przewodniczący Berlińskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Niemieckich), dr Michael Rediske (prezes Niemieckiego Oddziału Reporterów bez Granic), Karl Forster (redaktor naczelny miesięcznika „Polen und wir“ i członek zarządu Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland), Jacek Tyblewski (szef Polskiej Redakcji rbb, Rundfunk Berlin-Brandenburg), Christine Ziegler z Regebogenfabrik. Jako przedstawicielka Polaków mieszkających w Berlinie zabrała głos Anna Maria Patané.

Były też transparenty, piosenka, skrzyneczka wegetariańska i rowery …

linia_black

 

RELACJA

Wychodzimy w miasto… 

Druga demonstracja Grupy Berlin KOD została zorganizowana w centrum miasta. Wybraliśmy miejsce przy Unten der Linden na wysokości budynku dawnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej.

Jerzy Stromski, Andrzej Molenda oraz Marek Wawrzyniak montują specjalnie przygotowany na wydarzenie podest.

 

Przygotowana przez nas skrzyneczka wegetariańska oraz przyprowadzone rowery nawiązywały do słów ministra spraw zagranicznych RP Witolda Waszczkowskiego, który kilka dni wcześniej wyraził przekonanie, iż …

„… jeżdżący na rowerach wegetarianie, będący dodatkowo zwolennikami korzystania z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.“

 

Były transparenty… Autorką większości przygotowanych przez organizatorów transparentów była Anna Krenz.

Skrzynkę z warzywami przynieśli Alicja i Andrzej Molenda.

Mieliśmy ze sobą ulotki i manifesty …

Pomimo dość zimnej pogody dopisali demonstranci. Było nas – podobnie jak za pierwszym razem prawie 200 osób.

Microsoft Word - demo_09_01_2016_relacja.doc
(fot. M. Saczyńska)

Prowadzącymi manifestację w obronie wolności mediów byli Michał Talma-Sutt i Łukasz Szopa a wspierał ich i rozgrzewał zebranych nasz hasłowy Jerzy Stromski.

Autorem licznych haseł na transparentach a także tych skandowanych w czasie demonstracji był Krzysztof Skuła. Hasłem, które szczególnie urzekło nas wszystkich było:

„Pani Szydło, PiS premierze, zacznij jeździć na rowerze!”.

Na zdjęciu skandujemy hasła. Stoją od lewej: Łukasz Szopa, Jerzy Stromski oraz Michał Talma-Sutt. (fot. M. Saczyńska)
molendy
(fot. Marek Wawrzyniak)
Alicja i Andrzej Molenda, współorganizatorzy manifestacji.

Na samym początku manifestacji doszło do kilku prób zakłócenia naszego zgromadzenia. Osoby, które – jak się okazało nie podzielały naszego sprzeciwu wobec działań rządu próbowały – rozdawać wśród manifestantów fałszywe plakaciki z logo KOD, któremu towarzyszył obraźliwy napis. Ponadto kilku młodych mężczyzn z tej grupy usiłowało tuż przed naszym podestem rozwinąć duży transparent. Szybka interwencja berlińskiej policji uniemożliwiła ten zamiar. Policjanci ochraniający naszą manifestację zareagowali tak szybko, że nawet nie zdążyliśmy w pełni odczytać napisu na transparencie. Dopiero późniejsze poszukiwania w internecie pozwoliły ustalić treść hasła. Do końca manifestacji „Wolne media – Freie Medien” towarzyszyła nam kilkunastoosobowa manifestacja zwolenników rządu PiS, którzy demonstrowali po drugiej stronie ulicy pilnowani przez policjantów.

Na manifestację „Wolne media – Freie Medien” zostali zaproszeniu liczni goście.

Michał Talma-Sutt odczytał pozdrowienia przesłane przez Rolanda Jahna dziennikarza i jednego z najbardziej znanych działaczy opozycyjnych w NRD. Jahn siedział wielokrotnie w więzieniu, w roku 1983 został wydalony z swojego kraju i zamieszkał w Berlinie Zachodnim. Tam dalej kontynuował swa walkę z reżimem komunistycznym w NRD, aktywnie wspierając działalność opozycyjną zarówno w swej pracy dziennikarskiej jak i poza nią. Do 1989 roku był inwigilowany i podsłuchiwany przez Stasi. Obecnie jest pełni funkcję szefa w byłym Instytucie Gaucka, czyli w obecnym Urzędzie Archiwów Stasi.

W imieniu Polaków mieszkających w Berlinie głos zabrała Anna Maria Patané. Jej pełne emocji przemówienie było poświęcone podstawowym wartościom w systemie demokratycznym.

Po tym zaprali głos zaproszeni goście:

Bernd Lammel, przewodniczący Berlińskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Niemieckich oraz Karl Forster, redaktor naczelny miesięcznika „Polen und wir“ i członek zarządu Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland.

Dr. Michael Rediske, prezes Niemieckiego Oddziału Reporterów bez Granic i Jacek Tyblewski, szef Polskiej Redakcji rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg).

Głos zabrała Christine Ziegler z Regebogenfabrik. Następnie Łukasz Szopa odczytał tekst napisanego przez siebie listu otwartego do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

W liście padają m.in. takie słowa:

„Panie Prezesie Kaczyński! …
Proszę się nie bać!
Proszę nie bać się Konstytucji RP!
Proszę nie bać się Wolnych i Niezależnych Mediów!

Panie Prezesie Kaczyński,
Dziękuję Panu za wszystko to, co w przeszłości zrobił Pan dla Wolności i Demokracji w naszej ojczyźnie i w Europie.
Proszę spojrzeć w wyblakle zdjęcia z tamtych lat, i proszę spojrzeć sobie w lustro!”

Łukasz Szopa odczytał też „Listę naszych przywilejów”. Tekst skomponowany przez siebie, a zainspirowany oskarżeniami stawianymi wobec ludzi protestujących przeciw poszczególnym działaniom rządu. Propagandyści PiS przedstawiają ludzi wychodzących na ulicę w manifestacjach KOD jako osoby, które w wyniku zmiany władzy po wyborach parlamentarnych zostały pozbawione przywilejów. To zainspirowało Łukasza Szopę do sporządzenia listy owych „przywilejów”, o które walczymy. Przywilejom towarzyszyły odwołania do odpowiednich artykułów konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na liście znalazły się: państwo prawa (art. 2), przestrzeganie prawa przez władzę (art. 7), trójpodział władzy (art. 10), wolność prasy (art. 14, 25, 51), wolność wyrażania poglądów (art. 54).

Manifestacji towarzyszyły cały czas różne stacje telewizyjne, m.in. Telewizja Polsat, która nadawała relację na żywo z Berlina. Między przemówieniami wznosiliśmy okrzyki i skandowaliśmy hasła. Nie obyło się bez efektownego pokazania rządowi „czerwonej kartki”.

Manifestanci także przynieśli własnoręcznie wykonane transparenty.

Podobnie jak na manifestacji grudniowej w obronie Trybunału Konstytucyjnego, także i tym razem śpiewaliśmy. Tym razem była to piosenka „Władza zła” (na melodię „Zimy złej”), której tekst komentował rzeczywistość pod rządami PiS. Autorem słów była Monika Saczyńska.

Hu hu ha! Hu hu ha! Nasza władza zła /
Szczypie w prawa, szczypie w ludzi /
falą ustaw państwo brudzi /
wichrem zmiany gna!

Nasza władza zła! / Nasza władza zła! …

Microsoft Word - demo_09_01_2016_relacja.doc

Na zakończenie odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”.

Organizatorzy podziękowali zebranym za przybycie. Specjalne podziękowania zostały skierowane do policjantów towarzyszących nam przez całe wydarzenie. Nie zapomnieliśmy także o kontrmanifestantach i nagrodziliśmy ich wytrwałośc brawami.

Michał Talma-Sutt pożegnał wszystkich słowami „Do następnego razu” …

 

 

 

 

 

Advertisements
%d Bloggern gefällt das: