Z okazji Święta Konstytucji grupy i stowarzyszenia wspierające KOD wystosowały dziś nastepujący list otwarty do Fransa Timmermansa, wiceprezydenta Komisji Europejskiej:

(tłumaczenie w języku polskim poniżej. Deutsche Übersetzung siehe unten).

 


Tłumaczenie na polski:

Szanowny Panie Przewodniczący,

3. maja obchodzimy w Polsce Święto Konstytucji. Tego dnia świętujemy 226 rocznicę ogłoszenia przez polski Sejm 3. maja 1791 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Była to nie tylko pierwsza w Europie zapisana konstytucja, ale również pierwszy taki dokument wyraźnie określający jeden z najważniejszych filarów demokracji – podział władz w państwie na wykonawczą, legislacyjną i sądowniczą.

Obecnie właśnie ten fundamentalny punkt jest w Polsce zagrożony i niszczony przez obecne władze. Wybrane demokratycznie, lecz działające na szkodę demokracji, głównie poprzez próby przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym i niezależnym sądownictwem.

To właśnie było powodem rozpoczęcia przez Komisję Europejską procedury praworządności wobec Polski.

Dlatego chcielibyśmy w tym dla nas szczególnym dniu – Święcie Konstytucji – przypomnieć KE o nadal istniejącym, a nawet pogłębiającym się kryzysie konstytucyjnym w Polsce oraz próbach upolitycznienia i kontroli nad niezależnym dotąd sądownictwem.
Przykładami są nieprawomocne przejęcie w grudniu 2016 Trybunału Konstytucyjnego przez osoby wyznaczone przez rządzącą partię PiS, jak i zmiany ustawy dotyczące sądownictwa w 2017 forsowane przez obecny rząd i większość parlamentarne, niezgodne z konstytucją RP.

Nadal jest wielu Polaków wierzących w idee demokracji i w wartości UE.

Z tego powodu potrzebujemy Państwa ciągłego wsparcia by doprowadzić do powrotu praworządności w Polsce.

 

Podpisani:

Polskie grupy zagranicą wspierające Komitet Obrony Demokracji:

KOD Australia and Oceania– Dorota Steinberg

KOD Austria – Janusz Walkowiak

KOD France – Joanna Lassere

KOD Germany – Arkadiusz Lewandowski

KOD Portugal – Kamil Otto Walter Popławski

KOD Switzerland – Jacek Cichoń

KOD USA – Peter Wlodarczyk, Tomasz Kokociński

KOD USA West – Dobiesław Pałeczka

KOD UK – Magda Szabert, Małgorzata Halewell, Tyla Arabas, Antoni Otffinowski, Joanna Gos

Democracy is OK (DOK) – Natasza Quelvennec, Bartosz Hlebowicz, Krystyna Kierebinski

 


Übersetzung auf Deutsch:

Sehr geehrter Herr Vizepräsident,

am 3. Mai begehen wir in Polen den Verfassungstag. Heute vor 225 Jahren wurde vom Polnischen Parlament die Verfassung der Republik Polen verkündet. 1791 war es nicht nur die erste Verfassung in schriftlicher Form in Europa, sondern auch das erste Dokument, in dem die Dreiteilung der Macht in Legislative, Exekutive und Judikative festgelegt worden ist.

Gerade diese fundamentale Säule demokratischer Ordnung ist nun gefährdet und wird von der jetzigen Regierung untergraben. Diese wurde zwar demokratisch gewählt, schädigt aber die Demokratie, indem sie danach strebt, das Verfassungsgericht und die unabhängige Gerichtsbarkeit unter ihre Kontrolle zu bringen.

Diese Entwicklung war der unmittelbare Anlass für die Europäische Kommission, das Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen einzuleiten. Aus gegebenem Anlass möchten wir an dem für uns so besonderen Tag – dem Verfassungstag – die Europäische Kommission an die sich zunehmend verschärfende Verfassungskrise in Polen sowie an die Bestrebungen der Regierungsseite erinnern, die unabhängige Justiz in Polen zu politisieren und zu kontrollieren. Beispiele hierfür sind Maßnahmen, die von der regierenden Partei und ihrer Parlamentsmehrheit vorangetrieben werden: die unrechtmäßige Übernahme des Verfassungsgerichts durch parteitreue Kräfte der PiS im Dezember 2016 sowie verfassungswidrige Gesetzesänderungen in Bezug auf das Justizsystem 2017.

Es gibt immer noch viele Polen, die an die Ideen der Demokratie und die Werte der EU glauben. Daher benötigen wir weiterhin Ihre Unterstützung um in Polen die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen.

Polnische Gruppen im Ausland die das Komitee zur Verteidigung der Demokratie (KOD) unterstützen:

KOD Australia and Oceania– Dorota Steinberg

KOD Austria – Janusz Walkowiak

KOD France – Joanna Lassere

KOD Germany – Arkadiusz Lewandowski

KOD Portugal – Kamil Otto Walter Popławski

KOD Switzerland – Jacek Cichoń

KOD USA – Peter Wlodarczyk, Tomasz Kokociński

KOD USA West – Dobiesław Pałeczka

KOD UK – Magda Szabert, Małgorzata Halewell, Tyla Arabas, Antoni Otffinowski, Joanna Gos

Democracy is OK (DOK) – Natasza Quelvennec, Bartosz Hlebowicz, Krystyna Kierebinski

Advertisements