Podiumsdiskussion mit Wojciech Lemański

Ort: DJV Berlin, Alte Jakobstraße 79/80, 10179 Berlin

Zeit: 21.04.2017, 18:00 – 20:00 h

Facebook

 

(dt. sprachige Beschreibung siehe unten)
KOD Berlin zaprasza na spotkanie z księdzem Wojciechem Lemańskim, niezwykłą osobowością wywodzącą się z polskiego Kościoła Katolickiego.
Ksiądz, na którego w 2014 roku nałożono karę suspensy, to człowiek od lat zaangażowany w dialog polsko-żydowski. To współzałożyciel Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, przystąpił także do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
Ks. Lemański stoi zawsze po stronie wolności i demokracji. To niezwykła osobowość, otwarty umysł i odwaga.
Mamy zaszczyt zaprosić Panstwa na spotkanie z ks. Lemanskim w Berlinie.
Prosimy o zgłoszenia mailowe (ilość miejsc ograniczona): kod_berlin@posteo.de

 

KOD Berlin lädt zum Treffen mit Wojciech Lemański, polnischem Priester und außergewöhnlichen Persönlichkeit, 2014 von der katholischen Kirche mit Suspension bestraft, seit vielen Jahren im polnisch-jüdischen Dialog engagiert.
Mitbegründer des Bürgerlichen Komitees zur Erinnerung an Juden von Otwock und Karczew, Mitglied des Polnischen Juden-und Christen-Rates.
Wojciech Lemański tritt stets für Freiheit und Demokratie ein. Er ist ein Geistlicher von außerordentlichem Format: beeindruckende Persönlichkeit, offener Geist und mutiger Denker.
Es ist uns eine Ehre, Sie zu einem Treffen mit Priester Wojciech Lemański in Berlin einzuladen.
Aufgrund der begrenzten Zahl der Plätze bitten wir um Anmeldungen per Email: kod_berlin@posteo.de

 


 

Reklamy