kod-logo

 

 

 

 

Do Ambasadora RP w Niemczech, Pana Andrzeja Przyłębskiego

 

Berlin, dn. 05.03.17

OŚWIADCZENIE
Kierując się patriotycznym obowiązkiem i chcąc przyczynić się w miarę naszych możliwości do utrzymania zagwarantowanej w Konstytucji RP praworządności i triumfu prawdy, wyrażamy nadzieję na obiektywne i apolityczne wyjaśnienie sprawy teczki IPN „TW Wolfganga”.
Fakt ten jest i będzie podany publicznie.
Będziemy rzetelnie i starannie relacjonować interesujące Obywateli i związane z tematem zdarzenia i fakty.
Nie obieramy sobie pseudonimu, lecz podpisujemy w imieniu Komitetu Obrony Demokracji – Berlin:

Ryszard Boba

Anna Maria Patané

Urszula Ptak

Monika Saczyńska

Łukasz Szopa

Marek Wawrzyniak

P.S. Niewyjaśniona kwestia współpracy Pana Ambasadora ze Służbą Bezpieczeństwa PRL wyklucza możliwość prowadzenia jakichkolwiek działań dyplomatycznych oraz reprezentowania Polski zagranicą. Dlatego, dla dobra polskiej racji stanu, do czasu pełnego wyjaśnienia ww. zarzutów domagamy się zawieszenia sprawianej przez Pana funkcji ambasadora. Ponadto zalecamy Panu Ambasadorowi wraz z małżonką wyjazd i odpoczynek, na przykład do Londynu.

Reklamy