komo4

28.10.2016 miało miejsce w Bonn długo przez nas oczekiwane spotkanie członków KOD Kolonia z Panem Prezydentem Bronisławem Komorowskim. To ważne dla nas wydarzenie zostało poprzedzone równie ważnym i niezwykle interesującym wykładem w Domu Konrada Adenauera w Bonn, który odbył się dzień wcześniej. Również w tym wydarzeniu mieliśmy okazję i niewątpliwy zaszczyt uczestniczyć.

Podczas tych dwóch okazji Pan Prezydent dał się poznać jako człowiek bardzo elokwentny, posiadający obszerną wiedzę z zakresu zagadnień politycznych a zarazem bardzo przystępny i obdarzony dużym poczuciem humoru. W trakcie wykładu nakreślił perspektywy i wyzwania stojące przed współczesną Europą powołując się przy tym często na doświadczenia naszego kraju. Z jego wypowiedzi bił pragmatyzm ale i optymizm, którym nas wszystkich zaraził. Przedstawił bardzo ciekawą koncepcję tzw. okna pogodowego: tak jak w przypadku wypraw turystycznych tak i w polityce czasem zdarza się że i przy ogólnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych trafia się takie okno, taka chwila dobrej pogody, którą trzeba wykorzystać. Taką chwilę mieliśmy na przykład w 1989. Taka chwila prędzej czy później zawsze przychodzi, tak więc nawet jeśli obecnie sytuacja polityczna wydaje się być przygnębiająca to należy poczekać na takie okno. Ono przyjdzie. Przecież to co wydarzyło się w 1989 nikomu wcześniej nie mieściło się w głowie, a jednak cud się zdarzył.

komo6

W podobnie optymistycznym ale zarazem bardzo pragmatycznym duchu przebiegło spotkanie z członkami KOD Kolonia w Bonn następnego dnia. Zadaliśmy Panu Prezydentowi wiele pytań, które podzieliliśmy na trzy bloki tematyczne: działania na rzecz demokracji i budowa społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, walka z ksenofobią, radykalizmem i nietolerancją w naszym kraju oraz rola Polonii i organizacji polonijnych w kształtowaniu polityki w Polsce. Pan Prezydent chętnie i bardzo obszernie odpowiadał na nasze pytania wzbogacając naszą wiedzę na temat polityki o jej praktyczne aspekty. Pomimo poruszania tak poważnych zagadnień spotkanie przeplatane było licznymi anegdotami zarówno po stronie Pana Prezydenta jak i naszej oraz przebiegało w wyjątkowo serdecznej atmosferze. Mamy nadzieję, że Pan Prezydent będzie je także w ten sposób wspominał.

Najbardziej jednak zasługującym na uwagę elementem wspólnym dla obu spotkań jest tak rzadko obecnie spotykana klasa z jaką zachował się Pan Prezydent. Zarówno podczas spotkania w Domu Adenauera w Bonn, jak podczas naszej rozmowy nie krytykował Polski ani nawet obecnego rządu, choć mógłby mieć ku temu prawdopodobnie wiele powodów. Wyrażał się z dużym taktem i z wielką kulturą osobistą.

Jakże brakuje obecnie takich polityków.

Małgorzata Burek
Bonn, 28.10.2016

komo7

Reklamy