bonn3

W dniu 24.10.2016 roku odbyło się spotkanie informacyjne na temat zmian, które zaszły w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Niemiecko-Polskie oraz KOD Kolonia, spotkanie miało miejsce w Europejskim Centrum Informacyjnym (Europäisches Dokumentationszentrum) przy Uniwersytecie Kolońskim.
Ze względu na niezwykle obszerną tematykę organizatorzy zdecydowali się skupić jedynie na niektórych, najistotniejszych zagadnieniach. Tak więc na prelekcję złożyły się cztery bloki tematyczne.

Słowo wstępne wraz ze zwięzłym opisem systemu politycznego w Polsce przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na scenie politycznej wygłosiła Sylvia Sabarth ze Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiego. Następnym prelegentem był Damian Wnęk z KOD Kolonia, który w niezwykle przystępny a zarazem profesjonalny sposób opisał kryzys polityczny związany z Trybunałem Konstytucyjnym. Małgorzata Burek, również z KOD Kolonia, przybliżyła słuchaczom problematykę związaną z sytuacją na rynku mediów w Polsce w oparciu o zmiany w ustawie o mediach jak również konsekwencje wynikające z tych zmian. Słowo końcowe należało do Marzanny Die ze Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiego, która zaprezentowała dogłębną analizę aktualnej pozycji Polski w kontekście międzynarodowym, zarówno z perspektywy relacji polsko-niemieckich jak i polsko-unijnych uwzględniając przy tym trzy płaszczyzny tychże relacji: polityczną, gospodarczą i społeczną.

Po prezentacji prelegenci odpowiadali na pytania uczestników spotkania, spotkanie zakończyło się krótką dyskusją w kuluarach.
Niewątpliwie najbardziej frapującą częścią spotkania była dyskusja z licznie przybyłymi słuchaczami. Zarówno frekwencja, jak i poziom wiedzy o aktualnej sytuacji w Polsce były dla nas nie lada zaskoczeniem. Od naszych gospodarzy EDZ dowiedzieliśmy się, że choć prelekcje odbywają się często, tak dużego zainteresowania jeszcze nigdy nie zaobserwowano. Mała salka EDZ z trudem pomieściła 54, w większości bardzo młode osoby. Językiem wykładowym był niemiecki, większość słuchaczy stanowili także młodzi Niemcy. Tym bardziej zadziwia poziom zainteresowania naszym krajem, jak i dogłębna wiedza uczestników spotkania na jego temat. Z pytań przebijała troska i próba zrozumienia tego, co obecnie dzieje się nad Wisła. Można się domyślić że były to główne powody nieoczekiwanej frekwencji, z drugiej strony to niezwykle budujące wiedzieć że nie jesteśmy naszym sąsiadom obojętni. W pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Tekst: Małgorzata Burek, KOD Kolonia

bonn2

Advertisements