czarny_protest_de

Relacja z protestu p.t. „Czarny Protest“ pod przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Berlinie, 05.07.2016:

Danuta Hossain

 

„CZARNY PROTEST“
– zabrzmiało groźnie, bo i staje się coraz groźniejsze to, co dzieje sie w moim kraju.
Czarne stroje, mimo wielkiego upału.
Napis na czarnym płótnie „STOP BREAKiNG THE LAW IN POLAND“.
Przygotowania do zademonstrowania przez Naszą grupę – grupę Polaków, którym nie jest wszystko jedno – protestu przeciw nowej ustawie Sejmu o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 29.06.2016.
Każdy coś wniósł i przyczynił się do tego, aby ta demonstracja stała się widoczna i wymowna.
Miejsce nieprzypadkowe – Unter den Linden, na wysokości budynku przedstawicielstwa Unii Europejskiej.
Skupienie, powaga, ale też usmiechy. Do momentu, kiedy wszyscy zakleiliśmy sobie usta, stanęli twardo na swoich miejscach i zaczęli ten bunt, który mieści się w naszych sercach.
Co minutę rozlegał sie tylko dzwonek, aby podkreślić:
– że jesteśmy!
– że jesteśmy z Polską!
– że jesteśmy zaangażowani!
Widziałam ludzi przechodzących nie obojętnie.
Widziałam ludzi, którzy w ciszy się przyłączyli i stali z nami.
W moich oczach staneły łzy, którym nie pozwoliłam popłynąć.
Widziałam wzruszenie w oczach moich przyjaciół.
…..i wzrastające napięcie, które wybuchło po dziesięciu minutach ciszy, kiedy to wszyscy zdjęliśmy taśmy z ust, a nasza Ania wystąpila niczym „Joanna d’Arc“ i wykrzyczała Nasz apel;

Polski Rząd łamie prawo!
Die polnische Regierung bricht das Gesetz!
Polski Rząd ignoruje obywateli!
Die polnische Regierung ignoriert die Bürgerinnen und Bürger!
Polski Rząd ignoruje Komisję Europejską!
Die polnische Regierung ignoriert die Europäische Kommission!
Polski Rząd ignoruje Konstytucję!
Die polnische Regierung ignoriert die Verfassung!
Polski Rząd zablokował Trybunał Konstytucyjny!
Die polnische Regierung blockiert das Verfassungsgericht!
Nie oddamy Trybunału!
Unser ist das polnische Verfassungsgericht!
Chrońmy polski Trybunal Konstytucyjny!
Bewahrt das polnische Verfassungsgericht!
Obrońmy polski Trybunal Konstytucyjny!
Schützt das polnische! Verfassungsgericht!
Ratujmy polski Trybunal Konstytucyjny!
Rettet das polnische Verfassungsgericht!
…..a my po każdym Jej zdaniu krzyczęliśmy:

„DEMOKRACJA!!!“

 

Grafika: (c) Anna Krenz

Fotografie: (c) Wojtek Drozdek

13438895_10207157062346449_5827883069922786705_n

13567237_10207157046626056_8679095747596072406_n


Dienstag, 05.07.2016, 17:00, Unter den Linden 78, Berlin

Facebook

CZARNY PROTEST

Ratujmy Trybunał Konstytucyjny!

Zapraszamy na CZARNY PROTEST we wtorek 05.07 o godzinie 17:00 w Berlinie, by zaprotestować przeciw kolejnej niekonstytucyjnej ustawie Sejmu RP z dnia 30.06.2016 ograniczającej prawa i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego (TK). Protestujemy solidarnie z równoległymi demonstracjami w Polsce o tej samej porze.

Dla nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nasze stanowcze NIE! Nie pozwolimy na dalsze łamanie Konstytucji! Będziemy protestowali do skutku!

Spotykamy się na Pariser Platz, przed biurami Unii Europejskiej, Unter den Linden 78.


SCHWARZER PROTEST!

Dienstag, 05.07.2016 um 17:00 Uhr am Pariser Platz. Unter den Linden 78 vor dem Büro der Europäischen Vertretungen.

Kundgebung gegen eine weiterE verfassungswidrige Gesetzesvorlage des polnischen Parlaments. Wir protestieren in Schwarz!

Komitee zur Verteidigung der Demokratie Berlin (KOD) drückt seine Solidarität mit den in Polen zur gleichen Zeit stattfindenden Protestaktionen und veranstaltet eine Kundgebung.

Der neue Gesetzesentwurf des polnischen Parlaments zum Verfassungsgerichtshof wurde wiedermal in einer „Nacht- und Nebel-Aktion“ in den Abendstunden vom 29. auf den 30.06.2016 besprochen, und bedeutet eine weitere Verschärfung des am 22.12.2015 verabschiedeten Gesetzes zum Verfassungsgerichtshof, welches bereits von diesem am 9.03.2016 als verfassungswidrig erklärt wurde. Gleichzeitig weigert sich die Regierung weiterhin dieses Urteil anzuerkennen und zu veröffentlichen.

Bei der Sitzung der Parlamentsausschusses Sprawiedliwość i Prawa Człowieka (dt. Gerechtigkeit und MenschenrechtE) hat die regierende Partei PiS das Projekt der Opposition und des Obywatelski Projekt Ustaw o Trybunale Konstytucjynym (dt. Bürgerprojekt zum Gesetz des Verfassungsgerichtshofes), für welches KOD (Komitee zur Verteidigung der Demokratie) über 100.000 Unterschriften der Bürger gesammelt hatte, ignoriert. Auf ähnliche Weise wurdeN durch die polnische Regierung die Empfehlungen der Venedig-Kommision und der Europäschen Kommision zur Schlichtung der Auseinandersetzungen und zur Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit in Polen ignoriert.

Der Schwarze Protest findet am 05.07.2016 statt; an diesem Tag soll der Sejm über das Gesetzesprojekt abgestimmt werden. Ein Gesetztesentwurf, welches über die Macht des Sejms bestimmt und Bürgerinitiativen missachtet.
Die wichtigsten Punkte des neuen Gesetzes:

  • Es wird wie schon im Gesetz vom 22.12.2015 an der Regel der Bearbeitung aufgrund der chronologischen Reihenfolge des Eingangs einer Klage festgehalten, was das Verfassungsgericht (VG) praktisch lähmt. Allerdings bekommt der Staatspräsident ein Recht, diese umzugehen.
  • Der Staatspräsident und der Generalstaatsanwalt (in Polen seit kurzem in Personalunion mit dem Justizminister!) erhalten das Recht zu bestimmen, welche Sitzungen des VG bei kompletten Quorum stattfinden müssen.

Beide Punkte können als verfassungswidrig eingestuft werden, da hier die Exekutive direkten Einfluß auf die Arbeit der Judikative erhält.

  • Es werden weitere Veto-Möglichkeiten eingeführt, indem bereits 1/3 der Richter ein Veto einlegen können – worauf eine dreimonatige Wartefrist folgt. Danach kann wieder 1/3 der Richter die Sache vertagen – diesmal für ein halbes Jahr. Wird danach das Veto nicht von 2/3 der Richter abgelehnt, gilt die Sache als verworfen.

Dieser Punkt widerspricht ebenfalls der Verfassung, da diese vorschreibt, daß die Entscheidungen des VG mit „einfacher Mehrheit“ entschieden werden sollen.

  • Für das Veröffentlichen der Urteile des VG ist nicht mehr dessen Vorsitzender, sondern der Premierminister verantwortlich. Der Vorsitzender des VG kann lediglich eine VG-Entscheidung als „Antrag“ an den Regierungschef leiten. „Eine solche Praxis ist nicht zu vereinbaren mit der Pflicht die Entscheidungen des VG zu veröffentlichen“, bewertet das VG.

Projekt ustawy, zatwierdzony z nocy 29.06 na 30.06.2016, znów przyjęty „pod osłoną nocy“ i emocji Mistrzostw Europy w piłce nożnej, jest zaostrzeniem ustawy z dnia 22.12.2015, którą TK uznał za niezgodne z konstytucją w swoim wyroku z 9 marca (rząd go nie uznaje i nie publikuje).

  • W ustawie pozostał obowiązek rozpatrywania spraw w kolejności wpływu, ale z jednym dodanym wyjątkiem: prawo prezydenta do wyznaczania terminów rozpraw z pominięciem kolejności ich wpływu.
  • Prezydent i Prokurator Generalny mogą ustalić, kiedy obrady będą w pełnym składzie, co dodatkowo utrudni pracę TK.

Oba zapisy mogą naruszać zapisany w Konstytucji artykuł o niezależności TK od władzy wykonawczej.

  • Projekt ustawy wprowadza też mechanizm weta: może je zgłosić co najmniej czterech sędziów (1/3) podczas głosowania nad wyrokiem, a wtedy na trzy miesiące sprawa jest odraczana. Potem znowu mogą zgłosić weto i znowu odroczyć sprawę. I jeśli po pół roku zabraknie większości dwóch trzecich głosów do wydania wyroku, sprawa zostanie umorzona. Taki zapis może być niezgodny z konstytucją, która stwierdza, że „orzeczenia TK zapadają większością głosów”.
  • Za publikację wyroków TK nie będzie już odpowiedzialny jego prezes, ale premier. Prezes kieruje wniosek o publikowanie wyroku, a samego aktu dokonuje szef rządu. „Tego typu praktyka jest nie do pogodzenia z konstytucyjnym obowiązkiem publikowania orzeczeń Trybunału” – ocenia TK.

black

 

Advertisements