„Kiedy obywatel odmawia posłuszeństwa, a urzędnik rezygnuje z posady,
wówczas dokonuje się rewolucja.“

Henry David Thoreau

Advertisements