demo9kwietniaPolInst
Wychodzimy na ulicę, bo nie godzimy się na to, aby o naszych ciałach i naszym życiu decydował ktokolwiek inny, niż my same.

Spotkajmy się w sobotę 9 kwietnia, żeby pokazać, jak wiele z nas chce odzyskać prawo do decydowania o sobie. Za długo wmawiano nam, że obecne rozwiązanie to „kompromis“.
Pokażmy, że nie godzimy się na barbarzyńskie prawo, które stawia nas w roli zakładniczek swoich ciąż.

Przed transformacją ustrojową kobiety w Polsce mogły legalnie przerywać ciąże w bezpiecznych warunkach, niezagrażających ich zdrowiu ani życiu. Mogły same decydować o swoim ciele, o tym, czy chcą być matkami, czy nie. W 1993 roku to prawo zostało im odebrane, a obowiązująca ustawa została nazwana kompromisem. Fakt istnienia prężnie działającego podziemia aborcyjnego oraz turystyki aborcyjnej pokazuje, że „kompromis aborcyjny” to ściema. Kobiety nadal przerywają ciąże, tyle, że odbywa się to w atmosferze lęku i zastraszania, z narażeniem ich zdrowia i życia. Nawet kiedy przysługuje im prawo do legalnej aborcji, muszą przejść przez serię upokorzeń i zawsze zdane są na czyjąś łaskę. W tym momencie i tak okrojone prawo może być kobietom odebrane całkowicie. W ciągu kilku najbliższych miesięcy politycy_czki oraz księża będą decydować za nas, głosując nad okrutnym i barbarzyńskim projektem ustawy złożonym do sejmu przez fanatyków, którzy są gotowi poświęcać wolność i życie kobiet w imię ideologii.

Porozumienie ODZYSKAĆ WYBÓR to koalicja organizacji feministycznych i innych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych, walcząca o zabrane nam 23 lata temu prawo do aborcji. WAŻNE: Nie zrzeszamy się z partiami politycznymi ani podmiotami komercyjnymi.

12976947_1001683593218965_3199445340689116685_o

Berlin: Tego dnia w Polsce kobiety i mężczyźni demonstrowali swój sprzeciw przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Demonstracje zainicjowane przez Porozumienie Wolny Wybór,  odbyły się w całej Polsce jak i wielu miastach na świecie. W Berlinie pikieta została zorganizowana przez dziewczyny, które zgromadziły się w grupie Dziewuchy Dziewuchom Berlin. Wszystko spontanicznie i ponad podziałami. Stałysmy my z KOD, stały dziewczyny z Razem, z Cioci Basi i naprawdę czuć było solidarność kobiecą. Nikt nie agitował za swoimi ugrupowaniami. Walczymy o sprawę, która dotknie wszystkie kobiety żyjące w Polsce, obojętnie od wyznawanych poglądów. Wspierali nas też panowie. Było wspaniale. Zabierałyśmy glos, miałyśmy piękne hasła i czuło się, że budujemy świadomość obywatelską.

12973591_10209294854987178_2596394623548156129_o

Fotos: Berlin-Knipser

Advertisements