Czarne koło polityki

Obraz „Schwarzarbeit” namalowałam w 2003 roku, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Wtedy to obywatele Unii, a przede wszystkim Niemiec, wyrażali swoje obawy co do napływu imigrantów ekonomicznych z Polski. Ale zalewu nie było, nic takiego się nie wydarzyło, Polacy już dawno pracowali w Niemczech, a ci, którzy przyjechali bezszelestnie wniknęli w niemiecki rynek pracy. W 2016 roku, ten sam motyw ilustruje drugą stronę granicy – obawy Polaków i polskiego rządu przed napływem uchodźców z krajów objętych wojną.

W ramach protestu wybrałam ten właśnie obraz i postawilam na nim wielką czarną kropkę. “Czarne koło na obrazie” to protest malarski przeciwko obecnej sytuacji politycznej w Polsce, radykalnym działaniom rządu, podziałom społecznym i fanatyzmowi politycznemu, przeciwko językowi nienawiści i ograniczeniu wolności twórczej. To błędne koło polityki polskiej musi się skończyć! Koniec, kropka!

Sto lat temu Kazimierz Malewicz namalował “Czarny kwadrat na białym tle” (1915) – to jedno z jego najsłynniejszych dzieł uznane zostało za pierwsze dzieło nieprzedstawiające. Czarna plama zmienia „Schwarzarbeit” na obraz w nieprzedstawiający to, co przedstawiał. Przedstawia teraz prostest.

Anna Krenz, Berlin 2016.

*English version below

Black spot of politics

I painted „Schwarzarbeit” in 2003, on the verge of Poland’s entry to European Union. Many Europeans, mostlyGermans, were uncomfortable with the idea of a flood of polish economic immigrants searching for work. However, nothing happened. Polish people were already working in Germany, and those who came, melted quietly into the job market. In 2016, the same painting shows a different situation, a glimpse from the other side. Now the Polish people and the government are afraid of the flood of refugees from war countries.

I chose this particular painting and made a point on it. „A black spot on the painting” is an expression of my protest against current political situation in Poland, against radical actions of the polish government, social divisions and political fanatism, against hate language and limitations of artistic freedom. This blind spot of polish politics has to go! Point! A black point!

Over 100 years ago, Kazimir Malevich panited his world famous „Black square” – the so called “zero point of painting“, an abstract representation. The black spot on „Schwarzarbeit“ changes the painting into a zero point of what it was. Now – it is a protest.

victory_small

Advertisements