dialog_new_long_ok

Piatek, 12.2.2016, godz. 14.00

Adres: przed Humboldt Carré, Behrenstr. 42, 10117 Berlin

W piątek pani premier Beata Szydło, w ramach wizyty w Berlinie, jako gość Körber-Stiftung, wygłosiła o 14:30 przemówienie w Humboldt Carré.

Korzystając z wizyty pani premier, jako Polacy żyjący w Berlinie, chcieliśmy przekonać ją do dialogu z polskimi obywatelami, których niepokoją działania i styl jej rządu, w szczególności co do treści ale i sposobu wprowadzania ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, mediach publicznych, inwigilacji oraz prokuraturze.

Równocześnie pragniemy wyrazić potrzebę otwartości, dialogu i solidarności między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej, w szczególności Niemiec jako naszego największego i najważniejszego sąsiada.

 

Koncepcja akcji i opracowanie graficzne: Anna Krenz


Advertisements