„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji.“

Ernest Gellner

Advertisements